Legalitate

Legalitatea Activitatii de Videochat

 

“Pentru o viata prospera si sigura, lucrati legal”

Cu Adult Empire, ai garantia ca lucrezi intr-un studio de videochat perfect legal.

La intrebarea des intalnita: Se declara tot la stat? raspunsul este simplu: DA Este vital sa declari veniturile. Nedeclararea veniturilor, partial sau total, se numeste evaziune fiscala si constituie infractiune.

Legalitatea Activitatii de Videochat

Legalitatea activității de videochat trebuie văzută sub mai multe dimensiuni:

 
 1. Înființarea societății comerciale cu răspundere limitată cu obiect de activitate specific:
COD CAEN 6312 Activităţi ale portalurilor web   sau dedicat: COD CAEN 8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. (inclusiv activitatea de videochat pe site-uri adult)  

Precizam ca nu recomandam infiintarea SRL-Debutant motivat de anumite condiții restrictive la care sunt supuse societatea și asociatul sau asociații acesteia.

 
 1. Menținerea activității într-o zonă legală care să nu vizeze pornografia.

Deși Noul Cod Penal a dezincriminat prostituția, art. 213 NCP sancționează proxenetismul care face referire la activitatea de prostituție. Proxenetismul sau exploatarea sexuală reprezintă determinarea sau înlesnirea practicării prostituției ori obținerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției.

Raportat la legea penală, apreciem că activitatea de videochat este derulată în condiții de legalitate dacă nu sunt îndeplinite condițiile art. 213 NCP privind proxenetismul în sensul în care nu instigăm, nu determinăm și nu înlesmim întreținerea de acte sexuale cu diferite persoane în scopul obținerii de foloase patrimoniale pentru sine sau pentru altul, potrivit art. 213 al. (4) NCP. Din acest punct de vedere activitatea modelelor cupluri este dezavantajată.

Strâns legat de Proxenetism este și art. 182 lit. (c) CP care definește exploatarea unei persoane din punct de vedere sexual, respectiv obligarea la practicarea prostituției, la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuală.

Un element de noutate instituit de noul cod penal îl reprezintă consimțământul victimei care nu mai constituie cauză justificativă, așadar în viziunea legii penale noi, persoana care determină proxenetismul se pedepsește. De asemenea, se pedepsește și eventualul client al serviciilor, care în veche filosofie penală nu răspundea penal.

Fosta infracțiune de prostituție este reglementată sub formă de contravenție de art. 6 din Legea nr. 61/1991 pentru sanționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice care statuează că (6) atragerea de persoane, sub orice forma, savarsita in localuri, parcuri, pe strazi sau in alte locuri publice in vederea practicarii de raporturi sexuale cu acestea spre a obtine foloase materiale, precum si indemnul sau determinarea, in acelasi scop, a unei persoane la savarsirea unor astfel de fapte. De asemenea, apreciem că deținătorul de activitate legală de videochat nu se încadrează la art (7) din textul legal, care precizează că acceptarea sau tolerarea practicarii faptelor prevazute la pct. 6) in hoteluri, moteluri, campinguri, baruri, restaurante, cluburi, pensiuni, discoteci sau in anexele acestora de catre patronii sau administratorii ori conducatorii localurilor respectiv.

În concluzie, în relația cu modelul nu trebuie întrebuințate nici un fel de contrângeri fizice sau psihice, aspecte care pot da naștere infracțiunilor de proxenetism, trafic de persoane sau șantaj.

   
 1. Fiscalitatea reprezintă un element important al legalității videochatului.
Activitatea trebuie derulată în mod legal în sensul în care nu trebuie îndeplinite condițiile art. 9 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, care statuează

(1) Constituie infractiuni de evaziune fiscala si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi urmatoarele fapte savarsite in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale:

 1. a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;
 2. b) omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;

În condițiile în care societatea comercială este vizibilă și publică, sediul social și punctul de lucru declarate, riscul unor controale din partea instituțiilor statului este real și apreciem că banii obținuți trebuie justificați în contabilitate și impozitați, chiar dacă veniturile sunt mai mici cu procente între 20% și 30%, în funcție de forma de derulare a activității.

 
 1. Derularea activității de videochat în mod legal în mai multe forme:
4.1 Raporturi de muncă de tip Studio SRL * - angajat, 4.2 Raporturi contractuale de prestări servicii Studio SRL - prestator Model SRL, microîntreprinderi 4.3 Raporturi contractuale de tip drepturi autor, cu avantajul conferit de Codul Fiscal în sensul în care se scade o cotă forfetară de 40% înainte de plata taxelor (10,5% CAS și 5,5 % sănătate).

Exemplu: la 1000 Lei BRUT prestatorul serviciului erotic - modelul rămâne cu 808 Lei NET (”pierderi” fiscale de aproximativ 20%)

* SRL cu impozit pe veniturile microintreprinderilor 6%

 
 1. Avantajele intrării în legalitate sunt evidente. Riscurile la care se supune operatorul clandestin sunt de natură penală sub două dimensiuni, pornografie și fiscalitate, și nu merită asumate pentru aproximativ o treime din încasări datorate statului.

Cu cât studioul underground este mai mare cu atât riscurile sunt mai mari și sunt vizate atât deținătorii studioului precum și activitate derulată.

Avantajul legalității SRL cu sediul social la avocat și punct de lucru declarat la Recom constau în faptul că activitatea este legală, transparentă din punct de vedere fiscal.

 

Acest material are caracter informativ, prezinta pozitia agentiei noastre in relatie cu legalitatea activitatii de videochat si este sustinuta de departamentul legal AMP.

Aspecte legale privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal


Prelucrarea datelor personale este reglementată de:

 • dreptul intern - Legea nr. 677 / 2001 privind protecția datelor personale
 • de legislația comunitară - Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

Regulamentul nr. 679 / 2016 este obligatoriu din 25.05.2018 pentru toate statele membre și reglementează aspecte esențiale cu privire la datele personale ale persoanelor fizice. Unul dintre drepturile, libertăţile şi principiile recunoscute reprezintă Protecția datelor cu caracter personal. Regulamentul dispune asupra protecției persoanei fizice sub aspectul prelucrării și stocării datelor acesteia, precum și a drepturilor cetățeanului asupra propriilor date.

Datele personale din perspectiva studioului de videochat

Studioul de videochat, ca persoană juridică, reprezintă un operator care are acces la datele cu caracter personal ale persoanei vizate (angajat, prestator servicii audiovizuale, vânzător drepturi opere audiovizuale), care le va prelucra și care le va folosi în sensul derulării în mod legal a obiectului de activitate, în oricare dintre formele de legalitate agreate de AMP Adult Media Promotion, respectiv

 • raporturi de muncă de tip Studio SRL - angajat,
 • aporturi contractuale de prestări servicii între microîntreprinderi Studio SRL - prestator Model SRL,
 • raporturi contractuale de tip cesiune de drepturi autor,

Așadar, societatea comercială care administrează studioul de videochat este privită prin prisma textului legal european drept operator date personale, astfel încât apreciem că nu mai este necesară înscrierea / afilierea respectivei firme la un organism abilitat să notifice prelucrările pe care le efectuează la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.).

Studioul este obligat să folosească datele colaboratorului în baza unor principii strict reglementate, de natură să conducă la prelucrarea legală și adecvată a datelor și informațiilor personale. Astfel, datele personale trebuie prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată ("legalitate, echitate şi transparenţă") si vor fi colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime potrivit obiectului de activitate al studioului, ca platformă de intermediere între site uri și modele. "Reducerea la minimum a datelor" reprezintă principiul potrivit căruia datele trebuie să fie adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate, respectiv efectuarea și promovarea conturilor de model al angajatului / prestatorului / cesionarului. De asemenea, datele trebuie să fie exacte, în caz contrar acestea trebuie rectificate sau șterse fără întârziere.

Cu privire la legalitatea prelucrării datelor precizăm că administrarea informațiilor vizează o serie de condiții pe care studioul trebuie să le îndeplinească:

 • a) persoana vizată (modelul) trebuie să își dea consimţământul pentru prelucrarea (colectarea, efectuarea conturilor pe siteuri, promovarea modelului) datelor sale cu caracter personal raportat la specificul raportului juridic dintre studio și colaborator (angajat, prestator, cesionar);

  Modelul trebuie informat în prealabil referitor la faptul că studioul este abilitat să colecteze, să dețină, să opereze și să transmită (către site-uri) datele modelului în scopul îndeplinirii obiectului de activitate, respectiv operarea de profile ale modelelor pe site urile cu care are contract.

 • b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; Apreciem că se impune ajustarea contractelor (de muncă, prestări servicii, cesiune) privitor la legislația europeană și română privitor la obligațiile studioului (ca operator) corelativ cu drepturile modelului (persoană vizată) asupra datelor și informațiilor proprii în orice moment.

  Această condiție este suficientă pentru îndeplinirea condiției de legalitate a deținerii datelor personale deoarece studioul are obligația contractuală de a opera și a transmite datele modelelor potrivit raportului juridic existent sau viitor, respectiv contract de muncă, de prestări servicii, de cesiune de drepturi de autor.

 • c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului; Obligația operatorului este contractuală și ea se va derula potrivit obiectului de activitate și specificului contractului încheiat cu modelul.

  Din punct de vedere procedural (în relația operatorului cu persoana împuternicită), o altă obligație a studioului reprezintă mandatarea adminilor / managerului studioului de către administratorul societății (ca reprezentant legal al operatorului) să colecteze datele și să informeze modelele despre drepturile lor asupra propriilor date personale. Persoana împuternicită va informa în prealabil modelele asupra faptului că operatorul este abilitat să prelucreze datele personale în scopul îndeplinirii obiectului contractului cu modelul și va constata consimțământul scris al acestuia printr-o declarație în dublu exemplar. Deși textul legal european descrie și modalitatea acțiunii fără echivoc în care se poate constata consimțământul, apreciem că forma scrisă a unei declarații semnate de model probează faptul (împreună cu proba cu martori) că modelul a fost informat în prealabil cu privire la procesarea datelor personale de către operator.

Cu privire la consimțământ, precizăm că operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, acesta fiind atestat în scris într-o formă inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu .

Din punct de vedere procedural (în relația operatorului cu persoana vizată - modelul) operatorul este obligat să informeze în prealabil persoana vizată cu privire la toate informaţiile următoare:

 • identitatea şi datele de contact ale operatorului / ale reprezentantului acestuia (disponibile în contractul încheiat cu operatorul)
 • datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor
 • scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării. În acest caz scopul este evident, respectiv de a încheia contractul (muncă, prestări servicii, cesiune drepturi autor) cu vederea efectuării de profiluri ale persoanei vizate în structura de studio a operatorului
 • destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal: site-uri, contabilitate etc

Pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă, operatorul furnizează persoanei vizate și următoarele informaţii suplimentare necesare pentru:

 • perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă: perioada contractului încheiat de operator cu persoana vizată
 • dreptul de a solicita operatorului accesul la datele personale, rectificarea, ştergerea, restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;
 • dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
 • dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii: sancțiunea constă în neîncheierea contractului între operator și persoana vizată precum și imposibilitatea de a efectua profile în cadrul structurii de studio

Datele personale din perspectiva modelului

Textul legal comunitar statuează asupra drepturilor persoanei vizate ca deținătoare legală a propriilor date personale. Mai mult, instituie o serie de garanții legale care obligă operatorul

Dreptul la rectificarea datelor dispus de art. 16 din Regulamentul nr. 679/2016 UE

Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") statuat de art. 17 din Regulamentul nr. 679/2016 UE. Persoana vizată poate solicita operatorului ştergerea datelor cu caracter personal, corelativ cu obligația operatorului de a şterge datele modelului dacă:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate - contractul a fost denunțat
 • persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, cu consecința denunțării contractului încheiat
 • persoana vizată se opune prelucrării potrivit dreptului la opoziție
 • datele personale au fost prelucrate ilegal - ipoteză puțin probabilă din punct de vedere practic

Dreptul la restricţionarea prelucrării Art. 18 din Regulamentul nr. 679/2016 UE. Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării dacă

  persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă

Apreciem că persoana vizată (modelul) își poate retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea, deținerea și utilizarea datelor sale de către operator, din motive legate de situația particulară în care se află (fără a motiva decizia), chiar dacă nu și-a dat acordul inițial în mod explicit în acest sens printr-o manifestare de voință constatată în scris. (Lipsa acordului inițial în lipsa aplicării Regulamentul UE deși legea română specifică era în vigoare din 2001) În caz contrar, deținerea datelor de către operator este ilegală și se sancționează potrivit art. 83 punctul 5 din Regulament cu amenzi administrative de până la 20 000 000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 4 % din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exerciţiului financiar anterior.

Pentru detalii si implementare a legalitatii in studio, ne puteti contacta direct.

Avocat Razvan Teodorescu

Email: legal@creativestudios.ro

Tel: 0723 592 899

stea

ADULT EMPIRE

Fie ca vrei sa te angajezi sau vrei mai multe informatii, te asteptam la sediul nostru unde isi vom raspunde la toate intrebarile.
icon1

Programeaza-te la un interviu

Pentru a aplica, foloseste una din metodele: formularul de pe site, pagina noastra de Facebook sau pur si simplu da-ne un telefon la numarul 0755 482 985
icon2

Te asteptam la o discutie

Interviul consta intr-un dialog intre tine si manager in care iti va explica ce inseamna videochatul, iti va explica programul si metoda de plata.
icon3

Totul este asa de simplu

Pentru inceput iti vom da regulamentul studioului pe care va trebui sa-l citesti si sa-l intelegi, te vom ghida si vom fi alaturi de tine. Incepi sa castigi bani!